Град: София
Име: Димитър
Фамилия: Илиев
Езици:
Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да