Град: София
Име: Нели
Фамилия: Василева
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да