Град: София
Име: Недка
Фамилия: Хаджийска
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
трупане на опит и знания