Град: София
Име: Паолина
Фамилия: Желева
Езици:
Английски език Италиански език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: през седмицата - след работно време

Предишен опит в доброволчески дейности: не