Град: София
Име: Недка
Фамилия: Хаджийска
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: Друго

Предишен опит в доброволчески дейности: не

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
За мен това е една различна възможност за запознаване с реална работна среда. Възможност за реализация на младите хора. На практиката показва как точно се случват нещата. Считам, че всяка възможност, трябва да се използва, защото е трупане на опит, знания,контакти с хора и работна атмосфера. Надявам се да бъда избрана и да стана част от Вашия колектив!!