Обществена подкрепа

Можете да подкрепите мисията ни за развитие на българския спорт и чрез различни форми, които не изискват време и усилия като:

• харесате страницата на АРБС във фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/bulsport.bg и поканите приятели да я харесат и подкрепят;
• сложите на страницата си банер на АРБС. Банер можете да изтеглите от тук: https://www.bulsport.bg/i.php/reklama.html
• познавате спортен клуб, който развива физическата активност във Вашият град? Добавете го към платформата ни Спорт близо до теб или му изпратете линк, за да добави сам своите данни. Линк за добавяне: https://www.bulsport.bg/i.php/club_information.html

Благодарим Ви, че ни подкрепяте и че заедно увеличаваме физически активните граждани на България!


_______________________________________________________________________________

Доброволен труд

Доброволчеството е актуален начин да проявите обществена солидарност като отделите време и подкрепите с доброволна работа кауза по свой избор.

Доброволният труд е възможност да покажете, че каузата, която организацията има е Вашата кауза.

Защото:

• доброволчеството предоставя нови възможности, повече познания и умения, развиване на лични компетенции;
• доброволчеството означава нови запознанства и усъвършенстване на способностите за работа с хора с житейски трудности;
• доброволчеството ви дава възможности за работата с професионалисти в областта на спорта.

Как:

• с професионалния си опит;
• с хобито Ви и свободното ви време;
• с ангажирането на приятели и познати за предпочитаната от Вас кауза.

Доброволният труд се договаря с ръководителите на екипи, като получавате специализирана подкрепа и обучения.

Според Европа:
"3.1.3. 2011 Заключения на Съвета относно ролята на доброволческите дейност в спорта:
Подчертава факта, че доброволческата дейност в спорта е сред най-привлекателните форми на участие в Европа и принадлежи към социалното наследство на спорта. Тези доброволчески дейности допринасят към активното гражданство, растежа и укрепването на социалния капитал, мобилнността на гражданите посредством изграждането на компетенции и развитието на европейска идентичност и разпространението на ценностите на ЕС."


_______________________________________________________________________________


Паричните средства, които дарявате за каузите на организацията и за конкретните проекти могат да се превеждат по банков път:


Банкови данни на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС

  • Сметка в лева:

Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка)
ул. “К. Шапкарев” 1 София 1000
IBAN BG83 BPBI 7942 1016 0151 01
BIC BPBIBGSF


Защото:

• внасяте толкова, колкото можете и когато можете;
• определяне конкретния проект или каузата, за която според Вас си струва да се заделят средства;
• имате възможност да запазите анонимността си и дарението Ви да не се популяризира;
• получавате отчет за изразходената сума, съгласно Вашият личен избор за кауза или проект;
• ползвате данъчни облекчения._______________________________________________________________________________

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ДАРЕНИЯ


Данъчни облекчения за юридически лица

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.


Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

_______________________________________________________________________________