05.12.2017
Както е посочено в „Ръководството за Физическа Активност на ЕС“ ч...