Младежки обмен Playing Together, Living Equality се проведе в Италия
28.05.2018 г.
В периода 19 - 27 май в Сасари, Сардиния се проведе младежки обмен Playing Together, Living Equality, като в него взеха участие 30 младежи на възраст от 18 до 25 години (по 6 от държава, 3 момичета и 3 момчета)
Държавите участнички в мобилността бяха Хърватска, Италия, България, Перу и Бразилия, а организатор на обучението беше младежката структура на Mine Vaganti NGO - партньор на проекта от Италия. Проект APTSA цели насърчаването и приобщаването на половете към спортните практики, сравняване на сексизъм и полови стереотипи и насърчаването на равенството и взаимното уважение между половете сред младите хора в селските райони в неравностойно положение в Европа и Латинска Америка.
Дейностите бяха проведени чрез методите на неформалното обучение и спортни дейности, като в тях взеха дейно участие и шест участника от "Асоциация за развитие на българския спорт"