Обучителен курс Another Gender of Sport!
25.03.2018 г.
От 17 до 25 март 2018 година бе проведен обучителен курс Another Gender of Sport организиран от RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION и Mine Vaganti NGО, в Риека, Хърватия. В курса взеха участие общо 20 участника – по 4 от всяка държава. Сред участващите държави бяха Хърватия, Италия, България, Перу и Бразилия.

Обучителният курс бе втората дейност от дългосрочния проект „A Path to TranSportAction”. Участниците получиха знания и умения, касаещи неформалното образование, с помощта на което да включат местни младежи в образователни дейности, основаващи се на спорта и неформалното образование, за предаване на знания, насърчаване на участието на жените в спорта, отхвърлянето на стереотипите и различията между половете сред младите хора в местните общности.
Методите бяха координирани чрез спортни методологии във връзка с неформалното образование.
Участниците бяха настанени в хотел Volosko на около 10 километра от Риека.