Кандидатствай за обучителен курс Another Gender of Sport
19.02.2018 г.
Локация и период:
Риека, Хърватия 17 – 25 март 2018
Участници:
20 (4 участника от всяка държава)
Държави участнички:
Хърватия, Италия, България, Перу и Бразилия
Работен език:
Английски
Организатори:
RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION и Mine Vaganti NGO

Основна цел на проекта:
Обучителният курс „Another Gender of Sport” е втората дейност от дългосрочния проект „A Path to TranSportAction”. Участниците ще получат знания, умения относно неформалното образование, за да включат местни младежи в образователни дейности, основаващи се на спорта и неформалното образование, за предаване на знания, насърчаване на участието на жените в спорта, отхвърляне на стереотипите и различията между половете сред младите хора в местните общности.

Дейности и методи:
Дейностите ще бъдат координирани чрез спортни методологии във връзка с неформалното образование.

Пътни разходи:
България – 275.
Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.

Настаняване:
Участниците ще бъдат настанени в хотел Volosko, който е на около 10 километра от Риека.

Кандидатстване:
• Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 28/02/2018
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/koa98insx1ql5s2/Application_Form.doc?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/4guedhuyy1dg2x8/TC%20Another%20Gender%20of%20Sport%20APTSA%20infopack.doc?dl=0

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.