АРБС е партньор в проект Академия за Младежки Работници
19.06.2018 г.
Проект Академия за младежки работници в стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти.

Партньорски срещи
1. В Испания – представяне на партньорите, НПО сектор в техните страни, представяне на партньорите и сектора в техните държави, установяване на партньорство
2. В България – разработване на първото издание на програмата, подготвяне на работен план за наръчника, Януари-Февруари 2019
3. В Полша – оценка на проекта, обобщение Октомври-Ноември 2019

Резултати:
1. Програма със сценарии и обучения с изпит
Учебна програма – програма, теория, материали, упражнения, методи за работа с младежи, дневен ред на обучението, като всеки партньор ще допринесе за разработването.
Обучения с изпит – 18 обучителни дни за Младежи за основаване на НПО, 12 участници (от 18 до 30 годишни), всеки партньор ще проведе и локално обучение.
Сценарии – инструмент за изпълнението на проекта, насочен към младите хора с конкретни упражнения, игри и т.н., като всеки партньор ще подготви част от него.

2. Наръчник на Младежкия Работник – инструмент, който да се използва при работата с Младежи, всеки партньор ще подготви една част от наръчника, добавена информация за средата във всяко НПО от всяка държава - Ноември 2018-Май 2019

Мултипликационни събития
1. НПО Пикник – във всяка държава – 50 души – НПО, Младежи, обучители, местни власти - Юни-Септември 2019
2. Конференция – в Лодз – 80 души – обобщение на проекта и неговите резултати - Септември-Октомври 2019

Партньори:
Асоциация на Активните Хора се състои от млади хора, които искат да споделят знанията си и да подкрепят хора от местни общности. Нашите дейности разпространяват идеи за толерантност, партньорство и разнообразие. Ние активно включваме хора от по-бедни семейства и хора с увреждания в нашите дейности и се уверяваме, че имат равни възможности.
Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 година и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България.
Фондация Cibervoluntarios е неправителствена организация, създадена от социални предприемачи, които насърчават използването на знанието за новите технологии за като средство за облекчаване на социалните пропуски, за създаване на социални иновации и за насърчаване на овластяването на гражданите.
Маркетинг Гейт осигурява безопасна, уважаваща и празнична атмосфера със структурирано неформално обучение, в което особено младите хора – ученици, хора с по-малко възможности и хора от други маргинализирани групи, могат да придобият някои основни икономически, финансови и маркетингови знания, необходими за успешния старт и насърчаването на икономическото и бизнес развитие.