Международна среща в Сардиния за спортното доброволчество
10.11.2017 г.
В периода 09 – 12 ноември 2017, в Сасари, Италия се проведе междинна среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, в който взеха участие представители на всички партньорски организации в проекта, а от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ се включи Йоанна Дочевска, председател на АРБС. Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и работи целенасочено за нормативно обезпечение на доброволческата дейност. По настоящия проект, доброволците в България организираха редица събития, част от тях посветени на Европейска седмица на спорта 2017, сред които поход на Витоша, волейболно предизвикателство и активен международен уикенд.

По време на международната среща бяха обсъдени бъдещите дейности, които ще се реализират през 2018, като сред тях ще бъдат промоционални и информационни дейности, насочени към мотивирането на все повече млади хора в държавите, които партнират в тази инициатива да се включват в доброволчески инициативи.
Проект Млади посланици на спортното доброволчество е съвместно партньорство между четири държави и има за цел да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаване на важността на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. Проектът предвижда 3 транснационални срещи с цел да представи постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. През май 2017, в България се проведе и международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество, което стимулира тяхната силна ангажираност, както и участието на партньорските организации в рамките на планираните работни потоци на местно ниво.

Основните фази на проекта са посветени на местни дейности, свързани с популяризирането на спортната култура и повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност, както и насърчаване на доброволчеството, неговите ценности и неговите ползи за обществото. В допълнение, като краен продукт на проекта ще бъде създадена онлайн платформа, която ще събере всички резултати и най-добри практики, за да следват същия път към популяризирането на спортната култура и доброволчеството в спорта като начини за насърчаване на равни възможности и борба със социалното изключване.

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България, Полша и Дания.