Поход на Витоша за старт на Европейска седмица на спорта
23.09.2017 г.
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност. Седмицата ще се проведе в периода 23 - 30 Септември 2017 в цяла Европа, като в България се координира от Министерство на младежта и спорта.


"Асоциация за развитие на българския спорт" координира няколко събития в рамките на Седмицата, като в началото на Европейската инициатива 23 Септември 2017 се проведе поход на Витоша, организиран от Йорданка Христова – един от петте млади посланици на спортното доброволчество. Събитието беше реализирано във връзка с Европейска седмица на спорта 2017 и е в рамките на проект “Млади посланици на спортното доброволчество” /YASV//, съ-финансиран по програма „Еразъм+ Спорт“ и в партньорство между Италия, Дания, Полша и България.

Отново в рамките на Европейска седмица на спорта предстоят Международна конференция "European everyday of sport", която ще се проведе в София на 29 - 30/09/2017 и Детски спортен празник "European everyday of sport", който ще запознае деца от 5 до 12 години с магията на леката атлетика на 30/09/2017.