Кандидатствай за обучение Интеграция чрез спорт
10.05.2018 г.
Кратък обучителен курс: Интеграция чрез спорт
Дата: 30.06.2018
Период: 10:00 – 18:00
Локация: София 1000, ул. Триадица 5Б, ет. 1
Участници: спортни треньори/социални работници/младежки работници
Капацитет: 10 души.

Предварителна програма:
10.00 -10.30 Представяне на участниците
10.30 – 11.00 Какво е неформално образование? Експериментален цикъл на обучение на Колб, свързан с Обучение чрез спорт ETS Как работи то? Знаете ли какви точно са вашите образователни цели? Каква е социалната промяна към която искате да се стремите?
11.00 – 11.30 Практическа активност: Неформално образование (NFE)
11.30- 12.30 Запознаване с Обучение чрез спорт ETS
12.30 – 13.00 Каква е разликата между Обучение Чрез, От и За спорта?
13.00-14.00 Лек обяд
14.00-17.00 Обучение чрез спорт ETS практика & анализ
17.00-18.00 Група за рефлексия, Оценка на обучението и връчване на сертификати.

Заяви участие на:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvfFqdJzN0WQyhPC_SetD3yE_MhiAqm0yAXIEl_Bdxj0E6w/viewform
Срок за заявки: 10/06/2018Проект “START – Sport TrAining to Run Together“ има за цел популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. По време на обучението, участниците ще могат да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта.

Основни цели на проекта са:
Насърчаване и засилване на визията на спорта като метод за интеграция, социално приобщаване и равни възможности и повишаване на осведомеността за неговия потенциал;
Насърчаване на развитието на новаторски подход (неформални методи) в спортния сектор с цел укрепване на пътя на обучение и специализация на треньори, обучители, инструктори, преподаватели, аниматори в спортния сектор, мениджъри и служители;

Предаване на участниците умения и способности, необходими за използването на спорта като образователен инструмент и като инструмент за насърчаване и укрепване на:
• Социално-културното включване на имигранти, лица в риск, младежи и възрастни застрашени от социално изключване;
• Участие в спортни дейности на младежи и подрастващи (мъже и жени);
• Равни възможности между мъжете и жените в спорта;
Насърчаване и засилване на по-голямото участие на имигрантите, жените, младежите и подрастващите с цел насърчаване на конструктивния диалог между различните социално-културни групи.
Нови възможности за учене за тези, които желаят да станат треньори, обучители, инструктори, педагози в спортния сектор, за да увеличат възможностите и шанса си за стартиране на нова работа.

Една от най-важните теми, които ще бъдат засегнати по време на събитието е използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване и интеграция, както и обмена на добри практики по теми, като „Обучение чрез спорт“, методология, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху доброто управление на спорта, все повече спортни федерации на европейско и национално ниво проявяват интерес към прилагането й в практиката си.

Настоящото обучение е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“ финансиран по програма „Еразъм+“. Партньори по проекта са организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.