АРБС е партньор в проект СТАРТ
30.12.2017 г.
Заглавие на Проекта: Спорт и средиземноморска диета, заседнал живот и бързо хранене /СТАРТ/

Проект „СТАРТ“ има за цел да подчертае, че ползите от физическата активност, включително спорт и редовни тренировки през целия живот, са огромни и включват намален риск от сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак и диабет, подобряване на здравето на мускулно-скелетната система и контрол на теглото, развитие на психичното здраве и когнитивните процеси. Проектът желае категорично да потвърди понятието, че: "Спортът е човешка дейност, почиваща на фундаментални социални, образователни и културни ценности. Това е фактор за интеграция, участие в обществения живот, толерантност, приемане на различията и играейки по правилата" /Декларация на Европейския съвет в Ница през декември 2000 г./.


ЦЕЛИ:
Проект „СТАРТ“ преследва целите на европейската политика в областта на спорта, по-специално тези от Препоръката на Съвета от 26 ноември 2013 г. относно промотиране в сферите на физическата активност и здравословните насоки на ЕС в областта на спорта, приета от Работната група "Спорт и Здраве" на заседанието му на 25/09/2008 и потвърдено от министрите на държавите-членки на срещата Бариц на 27 и 28 ноември 2008 г. Въз основа на подходящ анализ (показан по-долу), проектът възнамерява да започне процедура, подкрепя решаването на конкретни въпроси свързани с политиките на ЕС, в областта на спорта.

Проектът ще осъществи дейности, които ще спомогнат за:

1. Разбериране на значението на спорта за здравето, като се обърне специално внимание на храненето и ползите от здравословното хранене като средиземноморската диета, анализирайки 5 държави, прилагащи средиземноморската диета и 4 страни, където има по-голямо количество храни от потреблението на бързо хранене. Средиземноморската диета е хранителен модел, вдъхновен от популярните модели на хранене в някои средиземноморски страни (като Италия, Гърция, Португалия, Кипър, Испания, които са и партньори по проекта), през 50-те години на ХХ век. Тя се основава на храни, традиционно консумирани в тези страни, включително например зърнени култури, плодове и зеленчуци, зехтин, месо, риба и млечни продукти. Проектът предлага някои концепции, като филмът "Средиземноморска диета е пример за света", създаден от град Гюнгано, които също е показал интерес към настоящия проект. Ангел Кейс, основател на концепцията за средиземноморската диета, приветства философията на Хипократите, която напомня "нека вашата храна бъде вашето лекарство и лекарството да бъде вашата храна". Много повече от диета, този проект подкрепя и друга мисъл, предложена от старата поговорка: "Ако човек е гладен, не му давай риба, но го научи на риболов". Проектът, основаващ се на тези концепции, включва 5-те държави, в които се ражда Средиземноморска диета (Италия, Португалия, Гърция, Кипър, Испания) и 4 организации от Македония, Румъния, България и Украйна. Въз основа на гореизложеното, искаме да предложим като модел от петте държави, стила на средиземноморския живот и искаме да преплетем методи за спортни дейности, които допълват здравословния начин на живот.

2. Популялизиране на важността на спорта като средство за социално приобщаване, привличане на млади хора с по-малко възможности, като непълнолетни лица или принудени да живеят в несигурно положение, с икономически проблеми. Проектът възнамерява да създаде мрежа сред участващите организации, за да се улеснят контактите и връзките между младите хора от различни националности и носители на различни култури и традиции.

3. Повишаване на доброволческите дейности в сферата на спорта. Проектът преследва цели, включени и в Олимпийската харта, като подчертава, че спортът е право за всички, тъй като всяка дискриминация по отношение на националността, расата, религията, политическата ориентация или всяка друга форма на изключване е несъвместима с отговорен спорт. Спортът трябва да даде своя принос, така че тези аспекти да имат по-голямо внимание и чувствителност както към младите, така и към практикуващите в зряла възраст, както в отделните индивиди, така и в семействата и другите социални групи. Целта е спортна агрегация, да бъде разбирана напълно като инструмент за превенция на младежките проблеми и по-добро качество на живот. Поради тези причини проектът включва различни заинтересовани страни, обществени и частни, с цел насърчаване на растежа и развитието на умения не само на участниците в дейностите, но и на спортните организации в областта на профилактиката и промоцията на здравето, за да могат да разработят на достъпни цени и качествени програми за превенция на заболяванията и насърчаване на здравето, като се подчертава значението на доброволната работа в областта на здравеопазването и спорта.


Проект „СТАРТ“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.