04.07.2016
65 млади европейци обсъждат интеграцията чрез спорт в София по вр...
28.06.2016
В периода 02 – 09 юли 2016г, „Асоциация за развитие на българския...
10.03.2016
"Интеграция чрез спорт" е Младежки обмен, който има за цел участ...
17.12.2015
"Интеграция чрез спорт" е Младежки обмен, който има за цел участн...