Първа международна среща по проект EGPIS в Чехия
18.03.2018 г.
Първа международна среща по проект „EGPIS - Еncouraging Girls Participation In Sport“ се проведе в Хранице, Чехия в периода 14-17 март 2018 г. Участници от Швеция, Чехия, Великобритания, Италия, Турция, Португалия, Кипър, Латвия и България обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, които ограничават достъпа на жените и по специално на момичета между 11-17 години да участват в спортни занимания. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ в срещата взеха участие Ивайло Здравков - член на УС на Асоциацията и Марина Василева - доброволец в организацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, ролята на момчетата и момичетата в практикуването на спортни занимания, както и възможностите за ползване на спорта като средство за социална промяна и подобряване на междукултурния диалог за насърчаване на използването му за постигане на социални постижения.

Целеви групи:
 • момичета на възраст между 11-17 години;
 • родители, които имат дъщери на възраст между 11-17 години;
 • учители и спортни треньори;
 • ръководители на спортни организации;
 • администратори и лица, вземащи решения и отговорни за местната политика по отношение на спорта, младите хора и образованието.

В различни литературни източници се подчертава ролята на младежкия спорт и положителните ефекти от участието в него за изучаването на важните житейски умения като определяне на цели и доброто и успешно управление на време, съчетани с удоволствие от практикуването му; развитието на силно усещане за морал, както и оценка на разнообразието. Проучвания показват, че децата и младежите, участващи в спорта, в сравнение с връстниците си, които не практикуват спорт, проявяват:
 • по-високи оценки в училище или университет, имат по-високи очаквания за живота си и по-успешни постижения;
 • по-високи възможности и самоуважение;
 • с по-малки прояви на рисково поведение;
 • по-силно участие в доброволческата работа.

Основната цел на проект „EGPIS - Encouraging Girls Participation in Sport“ е да се анализира и популяризира участието и ангажирането на жените в спорта и по-конкретно на момичета между 11-17 години и подобряване на здравословното им състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.

Последните проучвания обаче показват, че участието в спорта сред европейските деца и юноши не е на нужното ниво. По-голяма част от хората на възраст между 15 и 24 години (64%) упражняват или практикуват спорт най-малко веднъж седмично, но физическата активност обикновено намалява на възраст между 11 и 15 години в повечето европейски страни, а разликата между половете е най-силна в тази възрастова група - 74% от момчетата и младежите практикуват редовно физически занимания, докато участието на момичета и девойки в същата възрастова група възлиза само на 55%.
„EGPIS - Еncouraging Girls Participation in Sport“ се стреми да постигне следните резултати:
• да повиши знанието на участниците за концепцията на спорта като значение за принос на социалните промени;
• да се насърчи обмена на добри практики сред включените организации;
• да се повиши информираността за ползите от спортуването и физическата активност;
• да се подобри партньорството и взаимовръзката сред организациите и институциите, включени в проекта;

Що се отнася до участието на млади момичета и жени, проблемът се влошава допълнително в цяла Европа, като се наблюдава определена трудност за включване в спорта особено за момичетата на възраст между 11 и 15 години.

Проектът EGPiS също цели да проучи какви са необходимите мерки, които биха спомогнали за развитието на спортните практики между момичетата, със следните специфичните цели:
 • разработване и тестване на нови методи, основаващи се на активното участие на момичетата, чрез неконкурентни подходи, екипен дух, творчество и забавление;
 • създаване на методи и образователни пътеки за повишаване на активното участие на момичетата в разработването на нова динамика на спорта, заедно с учителите и спортните специалисти, включително всички видове игри, музикални дейности, спортни комбинации, адаптиране на правилата и т.н.

Проект „EGPIS - Еncouraging Girls Participation In Sport“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.